ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 50%
W (2700)
3b (9kt)
18/06/2019 17:20 26oC (78.8oF) 69% CALM
18/06/2019 16:50 27oC (80.6oF) 60%
E (0800)
2b (4kt)
18/06/2019 16:20 28oC (82.4oF) 50%
E (1000)
2b (5kt)
18/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 47%
E (0900)
3b (7kt)
18/06/2019 15:20 28oC (82.4oF) 47%
E (1000)
3b (8kt)
18/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 47%
E (1000)
3b (9kt)
18/06/2019 14:20 28oC (82.4oF) 50%
E (1000)
3b (10kt)
18/06/2019 13:50 29oC (84.2oF) 47%
E (1000)
3b (10kt)
18/06/2019 13:20 29oC (84.2oF) 44%
E (1000)
4b (11kt)
18/06/2019 12:50 29oC (84.2oF) 50%
E (1000)
4b (13kt)
18/06/2019 12:20 29oC (84.2oF) 47%
E (1000)
4b (13kt)
18/06/2019 11:50 29oC (84.2oF) 54%
E (1000)
4b (12kt)
18/06/2019 11:20 28oC (82.4oF) 50%
E (1000)
4b (12kt)
18/06/2019 10:50 29oC (84.2oF) 41%
E (1000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours