ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2021 10:20 20oC (68.0oF) 55%
N (0100)
3b (8kt)
19/10/2021 09:50 20oC (68.0oF) 55%
NE (0400)
2b (5kt)
19/10/2021 09:20 19oC (66.2oF) 55%
N (0100)
3b (8kt)
19/10/2021 08:50 19oC (66.2oF) 59%
NNE (0200)
3b (7kt)
19/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 77%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/10/2021 07:50 17oC (62.6oF) 82%
WNW (2900)
2b (6kt)
19/10/2021 07:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
19/10/2021 06:50 14oC (57.2oF) 93%
W (2800)
2b (6kt)
19/10/2021 06:20 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
19/10/2021 05:50 13oC (55.4oF) 100%
NW (3100)
2b (5kt)
19/10/2021 05:20 13oC (55.4oF) 100%
NW (3200)
2b (6kt)
19/10/2021 04:50 12oC (53.6oF) 100%
NW (3100)
2b (6kt)
19/10/2021 04:20 11oC (51.8oF) 100%
WNW (3000)
2b (4kt)
19/10/2021 03:50 11oC (51.8oF) 100%
W (2700)
2b (4kt)
19/10/2021 03:20 11oC (51.8oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours