ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2020 12:20 28oC (82.4oF) 41%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2020 11:50 29oC (84.2oF) 34%
E (1000)
3b (8kt)
25/09/2020 11:20 29oC (84.2oF) 32%
E (1000)
3b (8kt)
25/09/2020 10:50 29oC (84.2oF) 36%
E (0900)
3b (8kt)
25/09/2020 10:20 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2020 09:50 28oC (82.4oF) 38%
E (0900)
3b (7kt)
25/09/2020 09:20 29oC (84.2oF) 34%
ESE (1100)
2b (6kt)
25/09/2020 08:50 28oC (82.4oF) 38%
S (1800)
2b (4kt)
25/09/2020 08:20 27oC (80.6oF) 44%
SE (1300)
2b (4kt)
25/09/2020 07:20 26oC (78.8oF) 43% CALM
25/09/2020 06:50 25oC (77.0oF) 49% CALM
25/09/2020 06:20 23oC (73.4oF) 56% CALM
25/09/2020 05:50 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
2b (6kt)
25/09/2020 05:20 20oC (68.0oF) 72% CALM
25/09/2020 04:50 18oC (64.4oF) 77%
WNW (2900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours