ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 10:50 34oC (93.2oF) 25%
ESE (1100)
4b (11kt)
23/08/2019 10:20 34oC (93.2oF) 25%
ESE (1100)
3b (10kt)
23/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 27%
E (1000)
3b (9kt)
23/08/2019 09:20 34oC (93.2oF) 25%
SSE (1600)
3b (7kt)
23/08/2019 08:50 34oC (93.2oF) 25%
SW (2200)
2b (5kt)
23/08/2019 08:20 33oC (91.4oF) 27%
S (1700)
3b (7kt)
23/08/2019 07:50 32oC (89.6oF) 28%
ESE (1200)
3b (7kt)
23/08/2019 07:20 32oC (89.6oF) 26%
SSE (1600)
2b (4kt)
23/08/2019 06:50 30oC (86.0oF) 32%
NNW (3300)
2b (5kt)
23/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 39% CALM
23/08/2019 05:50 26oC (78.8oF) 50% CALM
23/08/2019 05:20 24oC (75.2oF) 52%
W (2700)
2b (5kt)
23/08/2019 04:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
2b (5kt)
23/08/2019 04:20 21oC (69.8oF) 59%
W (2700)
2b (5kt)
23/08/2019 03:50 21oC (69.8oF) 59%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours