ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/03/2021 09:20 10oC (50.0oF) 93%
NNW (3400)
3b (10kt)
01/03/2021 08:50 10oC (50.0oF) 100%
NNW (3300)
3b (8kt)
01/03/2021 08:20 9oC (48.2oF) 100%
NNW (3400)
3b (8kt)
01/03/2021 07:50 9oC (48.2oF) 100%
NNW (3300)
3b (7kt)
01/03/2021 07:20 8oC (46.4oF) 93%
NW (3200)
3b (8kt)
01/03/2021 06:50 7oC (44.6oF) 100%
NW (3100)
2b (5kt)
01/03/2021 06:20 6oC (42.8oF) 93% CALM
01/03/2021 05:50 5oC (41.0oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
01/03/2021 05:20 4oC (39.2oF) 100%
NW (3100)
2b (6kt)
01/03/2021 04:50 3oC (37.4oF) 100% CALM
01/03/2021 04:20 3oC (37.4oF) 100%
W (2800)
2b (4kt)
01/03/2021 03:50 3oC (37.4oF) 100%
WNW (2900)
2b (5kt)
01/03/2021 02:50 4oC (39.2oF) 93%
W (2600)
2b (5kt)
01/03/2021 01:50 4oC (39.2oF) 100%
W (2600)
2b (4kt)
01/03/2021 00:50 4oC (39.2oF) 100%
W (2700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours