ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2021 17:50 13oC (55.4oF) 93%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/04/2021 17:20 13oC (55.4oF) 87%
E (0800)
2b (4kt)
23/04/2021 16:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
23/04/2021 16:20 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/04/2021 15:50 13oC (55.4oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)
23/04/2021 15:20 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/04/2021 14:50 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/04/2021 14:20 14oC (57.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (9kt)
23/04/2021 13:50 15oC (59.0oF) 82%
E (0800)
3b (7kt)
23/04/2021 13:20 17oC (62.6oF) 72%
N (0100)
2b (4kt)
23/04/2021 12:50 17oC (62.6oF) 67%
ENE (0700)
2b (5kt)
23/04/2021 12:20 17oC (62.6oF) 63%
E (0800)
3b (7kt)
23/04/2021 11:50 18oC (64.4oF) 59%
E (0800)
3b (9kt)
23/04/2021 11:20 17oC (62.6oF) 63%
E (0800)
3b (10kt)
23/04/2021 10:50 18oC (64.4oF) 63%
E (0900)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours