ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 18:50 23oC (73.4oF) 68% CALM
18/06/2019 17:50 24oC (75.2oF) 56% CALM
18/06/2019 17:20 25oC (77.0oF) 49%
NNW (3400)
2b (5kt)
18/06/2019 16:50 26oC (78.8oF) 43%
SW (2300)
3b (9kt)
18/06/2019 16:20 26oC (78.8oF) 53%
WNW (2900)
4b (14kt)
18/06/2019 15:50 29oC (84.2oF) 39%
ENE (0700)
3b GUSTS 5b (8ktG18kt)
18/06/2019 15:20 30oC (86.0oF) 36%
E (0800)
3b (10kt)
18/06/2019 14:50 31oC (87.8oF) 34%
E (0900)
3b (10kt)
18/06/2019 14:20 32oC (89.6oF) 32%
E (0800)
3b (10kt)
18/06/2019 13:50 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
3b (9kt)
18/06/2019 13:20 34oC (93.2oF) 31%
E (0900)
2b (6kt)
18/06/2019 12:50 33oC (91.4oF) 33%
E (0800)
2b (6kt)
18/06/2019 12:20 32oC (89.6oF) 35%
E (0800)
2b (5kt)
18/06/2019 11:50 33oC (91.4oF) 35%
E (1000)
3b (8kt)
18/06/2019 11:20 33oC (91.4oF) 33%
SE (1400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours