ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 00:50 9oC (48.2oF) 93% CALM
19/10/2021 23:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
19/10/2021 22:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
19/10/2021 21:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
19/10/2021 20:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
19/10/2021 19:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
19/10/2021 18:50 12oC (53.6oF) 87% CALM
19/10/2021 17:50 13oC (55.4oF) 40%
E (0800)
2b (4kt)
19/10/2021 17:20 14oC (57.2oF) 81%
E (1000)
2b (4kt)
19/10/2021 16:50 14oC (57.2oF) 81%
E (0900)
2b (5kt)
19/10/2021 16:20 15oC (59.0oF) 76%
E (0800)
3b (7kt)
19/10/2021 15:50 16oC (60.8oF) 71%
E (0800)
3b (7kt)
19/10/2021 15:20 17oC (62.6oF) 63%
E (0800)
3b (8kt)
19/10/2021 14:50 18oC (64.4oF) 59%
E (0800)
3b (8kt)
19/10/2021 14:20 19oC (66.2oF) 51%
ENE (0700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours