ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2020 18:50 3oC (37.4oF) 80% CALM
19/01/2020 17:50 3oC (37.4oF) 86% CALM
19/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 75%
ENE (0700)
2b (5kt)
19/01/2020 16:50 6oC (42.8oF) 75%
E (0800)
2b (5kt)
19/01/2020 16:20 6oC (42.8oF) 75% CALM
19/01/2020 15:50 7oC (44.6oF) 70% CALM
19/01/2020 15:20 9oC (48.2oF) 61% CALM
19/01/2020 14:50 10oC (50.0oF) 57% CALM
19/01/2020 14:20 10oC (50.0oF) 49% CALM
19/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 49% CALM
19/01/2020 13:20 10oC (50.0oF) 49% CALM
19/01/2020 12:50 10oC (50.0oF) 49% CALM
19/01/2020 12:20 11oC (51.8oF) 49% CALM
19/01/2020 11:50 11oC (51.8oF) 49% CALM
19/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 53% CALM

Station Observations for the last 24 hours