ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/04/2020 10:50 19oC (66.2oF) 39%
E (0800)
2b (4kt)
09/04/2020 10:20 18oC (64.4oF) 39% CALM
09/04/2020 09:50 17oC (62.6oF) 44% CALM
09/04/2020 09:20 17oC (62.6oF) 47% CALM
09/04/2020 08:50 16oC (60.8oF) 51% CALM
09/04/2020 08:20 15oC (59.0oF) 54% CALM
09/04/2020 07:50 14oC (57.2oF) 54% CALM
09/04/2020 07:20 13oC (55.4oF) 58% CALM
09/04/2020 06:50 12oC (53.6oF) 57% CALM
09/04/2020 06:20 10oC (50.0oF) 70% CALM
09/04/2020 05:50 8oC (46.4oF) 70% CALM
09/04/2020 05:20 5oC (41.0oF) 80% CALM
09/04/2020 04:50 3oC (37.4oF) 86% CALM
09/04/2020 04:20 2oC (35.6oF) 86% CALM
09/04/2020 03:50 2oC (35.6oF) 86% CALM

Station Observations for the last 24 hours