ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 19:50 20oC (68.0oF) 67%
E (0800)
2b (5kt)
14/07/2020 19:20 21oC (69.8oF) 59%
E (0800)
2b (6kt)
14/07/2020 18:50 22oC (71.6oF) 52%
E (1000)
2b (4kt)
14/07/2020 17:50 23oC (73.4oF) 46%
ENE (0700)
3b (8kt)
14/07/2020 17:20 24oC (75.2oF) 46%
ENE (0700)
3b (10kt)
14/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 43%
ENE (0700)
4b (12kt)
14/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 41%
ENE (0700)
3b (9kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 41%
E (0800)
3b (9kt)
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 44%
E (0800)
2b (6kt)
14/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0700)
2b (5kt)
14/07/2020 14:20 26oC (78.8oF) 50%
E (0900)
2b (5kt)
14/07/2020 13:50 25oC (77.0oF) 53%
E (0800)
2b (5kt)
14/07/2020 13:20 26oC (78.8oF) 50%
E (0800)
2b (6kt)
14/07/2020 12:50 25oC (77.0oF) 53%
E (0900)
2b (6kt)
14/07/2020 12:20 25oC (77.0oF) 53%
E (1000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours