ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 10:50 33oC (91.4oF) 51%
W (2600)
4b (12kt)
23/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 51%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 51%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/08/2019 09:20 32oC (89.6oF) 51%
W (2600)
3b (10kt)
23/08/2019 08:50 32oC (89.6oF) 54%
WSW (2500)
3b (9kt)
23/08/2019 08:20 32oC (89.6oF) 51%
W (2600)
3b (8kt)
23/08/2019 07:50 32oC (89.6oF) 51%
W (2700)
3b (7kt)
23/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 54%
W (2600)
3b (8kt)
23/08/2019 06:50 31oC (87.8oF) 54%
W (2600)
2b (6kt)
23/08/2019 06:20 30oC (86.0oF) 57%
W (2600)
2b (5kt)
23/08/2019 05:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
2b (5kt)
23/08/2019 05:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2500)
2b (4kt)
23/08/2019 04:50 27oC (80.6oF) 60%
E (0900)
1b (1kt)
23/08/2019 04:20 26oC (78.8oF) 64%
ENE (0600)
1b (1kt)
23/08/2019 03:50 26oC (78.8oF) 64% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours