ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/12/2019 07:50 16oC (60.8oF) 76%
ESE (1100)
3b (8kt)
14/12/2019 07:20 16oC (60.8oF) 71%
E (1000)
3b (7kt)
14/12/2019 06:50 15oC (59.0oF) 76%
E (1000)
2b (5kt)
14/12/2019 06:20 15oC (59.0oF) 76%
E (1000)
2b (5kt)
14/12/2019 05:50 16oC (60.8oF) 71%
ESE (1100)
2b (5kt)
14/12/2019 05:20 16oC (60.8oF) 71%
SSE (1600)
2b (5kt)
14/12/2019 04:50 16oC (60.8oF) 67%
SSE (1600)
2b (4kt)
14/12/2019 04:20 15oC (59.0oF) 76%
SE (1300)
2b (4kt)
14/12/2019 03:50 15oC (59.0oF) 54%
SSE (1500)
2b (5kt)
14/12/2019 03:20 15oC (59.0oF) 71%
SE (1300)
2b (4kt)
14/12/2019 02:50 15oC (59.0oF) 71%
SE (1400)
2b (4kt)
14/12/2019 02:20 15oC (59.0oF) 71%
SSE (1500)
1b (2kt)
14/12/2019 01:50 15oC (59.0oF) 71%
E (1000)
1b (2kt)
14/12/2019 01:20 15oC (59.0oF) 76%
S (1800)
2b (4kt)
14/12/2019 00:50 15oC (59.0oF) 76%
S (1700)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours