ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 18:20 25oC (77.0oF) 78%
W (2600)
3b (10kt)
18/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2500)
3b (10kt)
18/06/2019 17:20 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
3b (10kt)
18/06/2019 16:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
3b (10kt)
18/06/2019 16:20 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2500)
4b (12kt)
18/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (15kt)
18/06/2019 15:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (15kt)
18/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (14kt)
18/06/2019 14:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
4b (14kt)
18/06/2019 13:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2500)
4b (13kt)
18/06/2019 13:20 28oC (82.4oF) 61%
WSW (2500)
4b (13kt)
18/06/2019 12:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
18/06/2019 12:20 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
18/06/2019 11:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (12kt)
18/06/2019 11:20 29oC (84.2oF) 65%
SW (2300)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours