ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 02:50 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 02:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 01:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 01:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 00:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
27/01/2020 00:20 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 23:50 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 23:20 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 22:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 22:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2020 21:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2020 21:20 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 20:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 20:20 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 19:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours