ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2021 16:50 20oC (68.0oF) 55%
SW (2300)
2b (6kt)
23/04/2021 16:20 21oC (69.8oF) 48%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/04/2021 15:50 22oC (71.6oF) 45%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/04/2021 15:20 23oC (73.4oF) 37%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/04/2021 14:50 23oC (73.4oF) 37%
WSW (2400)
2b (6kt)
23/04/2021 14:20 23oC (73.4oF) 35%
WSW (2500)
2b (6kt)
23/04/2021 13:50 23oC (73.4oF) 35%
W (2600)
2b (5kt)
23/04/2021 13:20 23oC (73.4oF) 37%
W (2600)
2b (5kt)
23/04/2021 12:50 23oC (73.4oF) 37%
W (2600)
2b (5kt)
23/04/2021 12:20 22oC (71.6oF) 45%
W (2600)
3b (8kt)
23/04/2021 11:50 22oC (71.6oF) 45%
W (2600)
3b (8kt)
23/04/2021 11:20 22oC (71.6oF) 52%
W (2600)
3b (7kt)
23/04/2021 10:50 22oC (71.6oF) 45%
W (2600)
3b (7kt)
23/04/2021 10:20 21oC (69.8oF) 48%
W (2700)
3b (7kt)
23/04/2021 09:50 21oC (69.8oF) 48%
W (2700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours