ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 11:50 36oC (96.8oF) 21%
SW (2300)
2b (4kt)
23/08/2019 11:20 35oC (95.0oF) 24% VARIABLE 2b (4kt)
23/08/2019 10:50 35oC (95.0oF) 24% VARIABLE 2b (5kt)
23/08/2019 10:20 34oC (93.2oF) 29%
N (0100)
2b (4kt)
23/08/2019 09:50 33oC (91.4oF) 31%
NE (0400)
2b (6kt)
23/08/2019 09:20 33oC (91.4oF) 33% VARIABLE 2b (4kt)
23/08/2019 08:50 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/08/2019 08:20 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/08/2019 07:50 32oC (89.6oF) 32%
E (0800)
2b (5kt)
23/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 37%
E (0800)
2b (4kt)
23/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 47%
E (0800)
2b (4kt)
23/08/2019 06:20 27oC (80.6oF) 50%
ENE (0700)
1b (3kt)
23/08/2019 05:50 27oC (80.6oF) 50% CALM
23/08/2019 05:20 25oC (77.0oF) 56% CALM
23/08/2019 04:50 24oC (75.2oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours