ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 19:20 26oC (78.8oF) 78% CALM
18/06/2019 18:50 26oC (78.8oF) 73%
SE (1400)
2b (6kt)
18/06/2019 18:20 26oC (78.8oF) 83%
SSE (1500)
2b (6kt)
18/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 83%
SW (2200)
2b (4kt)
18/06/2019 17:20 28oC (82.4oF) 73%
SW (2300)
2b (5kt)
18/06/2019 16:50 28oC (82.4oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)
18/06/2019 16:20 28oC (82.4oF) 47%
SW (2200)
2b (4kt)
18/06/2019 15:50 29oC (84.2oF) 44%
SW (2200)
2b (4kt)
18/06/2019 15:20 29oC (84.2oF) 47%
WSW (2500)
2b (6kt)
18/06/2019 14:50 30oC (86.0oF) 47%
SW (2200)
2b (5kt)
18/06/2019 14:20 30oC (86.0oF) 47%
WSW (2400)
3b (7kt)
18/06/2019 13:50 30oC (86.0oF) 47%
W (2600)
3b (7kt)
18/06/2019 13:20 30oC (86.0oF) 47%
W (2600)
3b (7kt)
18/06/2019 12:50 30oC (86.0oF) 47%
SSW (2100)
2b (6kt)
18/06/2019 12:20 28oC (82.4oF) 61%
SW (2300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours