ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2020 07:20 23oC (73.4oF) 68%
ESE (1100)
2b (4kt)
23/09/2020 06:50 22oC (71.6oF) 72% CALM
23/09/2020 06:20 18oC (64.4oF) 72% CALM
23/09/2020 05:50 18oC (64.4oF) 72% CALM
23/09/2020 05:20 17oC (62.6oF) 67% CALM
23/09/2020 04:50 16oC (60.8oF) 71% CALM
23/09/2020 04:20 15oC (59.0oF) 71%
ENE (0600)
2b (4kt)
23/09/2020 03:50 15oC (59.0oF) 71%
NE (0500)
2b (4kt)
23/09/2020 03:20 15oC (59.0oF) 76%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/09/2020 02:50 15oC (59.0oF) 76%
NE (0400)
2b (4kt)
23/09/2020 02:20 15oC (59.0oF) 76%
NE (0400)
2b (5kt)
23/09/2020 01:50 16oC (60.8oF) 76%
NE (0400)
2b (5kt)
23/09/2020 00:50 16oC (60.8oF) 76%
NE (0500)
2b (5kt)
22/09/2020 23:50 16oC (60.8oF) 76%
ENE (0600)
2b (5kt)
22/09/2020 22:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours