ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 17:20 28oC (82.4oF) 53%
WSW (2400)
2b (6kt)
12/07/2020 16:50 28oC (82.4oF) 53%
WSW (2400)
2b (6kt)
12/07/2020 16:20 29oC (84.2oF) 50%
WSW (2500)
2b (6kt)
12/07/2020 15:50 29oC (84.2oF) 50%
SSW (2100)
2b (4kt)
12/07/2020 15:20 29oC (84.2oF) 54%
SSW (2100)
2b (5kt)
12/07/2020 14:50 29oC (84.2oF) 54%
SW (2200)
2b (5kt)
12/07/2020 14:20 29oC (84.2oF) 54%
WSW (2400)
3b (7kt)
12/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 54%
SW (2300)
3b (8kt)
12/07/2020 13:20 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
3b (8kt)
12/07/2020 12:50 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
3b (9kt)
12/07/2020 12:20 30oC (86.0oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)
12/07/2020 11:50 30oC (86.0oF) 44%
SSW (2100)
3b (9kt)
12/07/2020 11:20 31oC (87.8oF) 32%
S (1800)
2b (6kt)
12/07/2020 10:50 31oC (87.8oF) 32%
SSE (1500)
2b (6kt)
12/07/2020 10:20 28oC (82.4oF) 53%
SE (1300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours