ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/04/2020 17:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
09/04/2020 17:20 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2500)
2b (4kt)
09/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 62%
SW (2300)
2b (4kt)
09/04/2020 16:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2300)
2b (4kt)
09/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 54%
WSW (2500)
2b (4kt)
09/04/2020 15:20 16oC (60.8oF) 47%
SW (2300)
2b (5kt)
09/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 44%
W (2600)
2b (6kt)
09/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
09/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 44%
SSW (2100)
3b (7kt)
09/04/2020 13:20 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2000)
3b (7kt)
09/04/2020 12:50 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2100)
3b (8kt)
09/04/2020 12:20 18oC (64.4oF) 44%
SSW (2100)
3b (7kt)
09/04/2020 11:50 18oC (64.4oF) 44%
SW (2200)
3b (8kt)
09/04/2020 11:20 18oC (64.4oF) 36%
S (1900)
2b (6kt)
09/04/2020 10:50 18oC (64.4oF) 36%
SSW (2000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours