ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/12/2019 08:50 12oC (53.6oF) 100%
NNE (0300)
2b (6kt)
14/12/2019 08:20 11oC (51.8oF) 93%
NNE (0300)
3b (8kt)
14/12/2019 07:50 11oC (51.8oF) 93%
NE (0400)
4b (11kt)
14/12/2019 07:20 11oC (51.8oF) 87%
NE (0400)
3b (9kt)
14/12/2019 06:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0400)
3b (9kt)
14/12/2019 06:20 10oC (50.0oF) 93%
NE (0400)
3b (10kt)
14/12/2019 05:50 10oC (50.0oF) 93%
NNE (0300)
3b (9kt)
14/12/2019 05:20 9oC (48.2oF) 93%
NNE (0300)
3b (8kt)
14/12/2019 04:50 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
3b (7kt)
14/12/2019 04:20 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
3b (8kt)
14/12/2019 03:50 9oC (48.2oF) 93%
NE (0400)
3b (8kt)
14/12/2019 03:20 8oC (46.4oF) 100%
ENE (0600)
3b (7kt)
14/12/2019 02:50 8oC (46.4oF) 100%
ENE (0600)
3b (7kt)
14/12/2019 01:50 8oC (46.4oF) 93%
ENE (0600)
3b (7kt)
14/12/2019 00:50 8oC (46.4oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours