ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2019 12:50 23oC (73.4oF) 60%
SW (2200)
2b (4kt)
19/10/2019 12:20 23oC (73.4oF) 60%
SW (2200)
2b (5kt)
19/10/2019 11:50 23oC (73.4oF) 60%
SW (2200)
2b (5kt)
19/10/2019 07:20 18oC (64.4oF) 82%
ENE (0600)
2b (4kt)
19/10/2019 06:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
19/10/2019 06:20 14oC (57.2oF) 93% CALM
19/10/2019 05:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
19/10/2019 05:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
19/10/2019 04:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
19/10/2019 04:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
19/10/2019 03:50 12oC (53.6oF) 100% CALM
19/10/2019 03:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
19/10/2019 02:50 12oC (53.6oF) 100% CALM
19/10/2019 02:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
18/10/2019 19:20 16oC (60.8oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours