ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 01:50 10oC (50.0oF) 81%
N (0100)
2b (5kt)
20/10/2021 00:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0500)
2b (5kt)
19/10/2021 23:50 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0200)
3b (8kt)
19/10/2021 22:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0200)
2b (4kt)
19/10/2021 21:50 11oC (51.8oF) 76%
N (0100)
2b (4kt)
19/10/2021 20:50 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/10/2021 20:20 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/10/2021 19:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0200)
2b (6kt)
19/10/2021 18:50 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0300)
2b (4kt)
19/10/2021 18:20 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
19/10/2021 17:50 12oC (53.6oF) 71%
N (3600)
2b (5kt)
19/10/2021 17:20 14oC (57.2oF) 66%
N (0100)
2b (4kt)
19/10/2021 16:50 14oC (57.2oF) 66%
N (0100)
2b (5kt)
19/10/2021 16:20 15oC (59.0oF) 58%
N (0100)
2b (5kt)
19/10/2021 15:50 16oC (60.8oF) 54%
N (0100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours