ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 19:20 27oC (80.6oF) 60% CALM
18/06/2019 18:50 27oC (80.6oF) 60% CALM
18/06/2019 18:20 27oC (80.6oF) 60% CALM
18/06/2019 17:50 27oC (80.6oF) 60% CALM
18/06/2019 17:20 29oC (84.2oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)
18/06/2019 16:50 29oC (84.2oF) 44%
N (0100)
2b (4kt)
18/06/2019 16:20 30oC (86.0oF) 39%
E (0800)
3b (8kt)
18/06/2019 15:50 30oC (86.0oF) 39%
E (0800)
3b (8kt)
18/06/2019 15:20 31oC (87.8oF) 37%
NNE (0300)
3b (10kt)
18/06/2019 14:50 31oC (87.8oF) 37%
NE (0500)
3b (10kt)
18/06/2019 14:20 32oC (89.6oF) 32%
NE (0400)
3b (10kt)
18/06/2019 13:50 32oC (89.6oF) 32% CALM
18/06/2019 13:20 32oC (89.6oF) 32%
SW (2300)
3b (10kt)
18/06/2019 12:50 32oC (89.6oF) 32%
SW (2300)
3b (10kt)
18/06/2019 12:20 32oC (89.6oF) 32%
NE (0500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours