ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/12/2019 20:50 8oC (46.4oF) 81%
NE (0400)
3b (10kt)
11/12/2019 20:20 9oC (48.2oF) 81%
NNE (0300)
4b (12kt)
11/12/2019 19:20 9oC (48.2oF) 81%
NE (0400)
4b (14kt)
11/12/2019 18:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
4b (13kt)
11/12/2019 18:20 10oC (50.0oF) 81%
NNE (0300)
4b (13kt)
11/12/2019 17:50 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
4b (13kt)
11/12/2019 17:20 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
4b (14kt)
11/12/2019 16:50 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
4b (13kt)
11/12/2019 16:20 9oC (48.2oF) 87%
NNE (0300)
4b (16kt)
11/12/2019 15:50 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
4b (16kt)
11/12/2019 15:20 10oC (50.0oF) 81%
NE (0400)
5b (18kt)
11/12/2019 14:50 10oC (50.0oF) 81%
NE (0500)
4b (16kt)
11/12/2019 13:50 10oC (50.0oF) 76%
NE (0400)
4b (16kt)
11/12/2019 13:20 10oC (50.0oF) 87%
NE (0400)
5b (18kt)
11/12/2019 12:50 10oC (50.0oF) 87%
NE (0400)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours