ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2021 16:50 18oC (64.4oF) 87% CALM
23/04/2021 16:20 19oC (66.2oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
23/04/2021 15:50 19oC (66.2oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)
23/04/2021 15:20 20oC (68.0oF) 72%
ENE (0700)
2b (4kt)
23/04/2021 14:50 20oC (68.0oF) 72%
E (0800)
2b (6kt)
23/04/2021 14:20 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0600)
3b (8kt)
23/04/2021 13:50 20oC (68.0oF) 67%
ENE (0600)
3b (8kt)
23/04/2021 13:20 20oC (68.0oF) 55%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/04/2021 12:50 20oC (68.0oF) 55%
ENE (0700)
2b (6kt)
23/04/2021 12:20 20oC (68.0oF) 59%
ENE (0700)
3b (9kt)
23/04/2021 11:50 20oC (68.0oF) 63%
ENE (0700)
3b (10kt)
23/04/2021 11:20 21oC (69.8oF) 59%
NE (0500)
3b (9kt)
23/04/2021 10:50 21oC (69.8oF) 59%
NE (0500)
3b (8kt)
23/04/2021 10:20 20oC (68.0oF) 59%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/04/2021 09:50 20oC (68.0oF) 59%
E (0900)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours