ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/07/2020 18:50 24oC (75.2oF) 64%
NW (3100)
4b (14kt)
14/07/2020 18:20 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
14/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
14/07/2020 17:20 25oC (77.0oF) 64%
WNW (2900)
4b (13kt)
14/07/2020 16:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (2900)
4b (13kt)
14/07/2020 16:20 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 15:50 26oC (78.8oF) 57%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 15:20 27oC (80.6oF) 53%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 14:50 27oC (80.6oF) 53%
NW (3100)
4b (15kt)
14/07/2020 14:20 28oC (82.4oF) 50%
NW (3200)
5b (17kt)
14/07/2020 13:50 28oC (82.4oF) 50%
NW (3200)
5b (17kt)
14/07/2020 13:20 28oC (82.4oF) 53%
NW (3200)
5b (17kt)
14/07/2020 12:50 28oC (82.4oF) 53%
NW (3200)
5b (17kt)
14/07/2020 12:20 28oC (82.4oF) 53%
NW (3200)
5b (17kt)
14/07/2020 11:50 28oC (82.4oF) 53%
NW (3200)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours