ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/08/2019 00:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
4b (15kt)
17/08/2019 23:50 25oC (77.0oF) 68%
NW (3200)
4b (16kt)
17/08/2019 23:20 25oC (77.0oF) 68%
NW (3100)
4b (12kt)
17/08/2019 22:50 25oC (77.0oF) 68%
NNW (3400)
4b (11kt)
17/08/2019 22:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3200)
4b (13kt)
17/08/2019 21:50 26oC (78.8oF) 60%
NW (3100)
4b (13kt)
17/08/2019 21:20 26oC (78.8oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
17/08/2019 20:50 26oC (78.8oF) 60%
WNW (3000)
3b (10kt)
17/08/2019 20:20 26oC (78.8oF) 60%
NW (3100)
3b (8kt)
17/08/2019 19:50 26oC (78.8oF) 60%
NNW (3300)
3b (9kt)
17/08/2019 19:20 26oC (78.8oF) 73%
NW (3100)
3b (8kt)
17/08/2019 18:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3200)
3b (7kt)
17/08/2019 18:20 26oC (78.8oF) 78%
NNW (3300)
3b (7kt)
17/08/2019 17:50 26oC (78.8oF) 78%
NNW (3400)
3b (8kt)
17/08/2019 16:50 27oC (80.6oF) 69%
NNW (3400)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours