ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/12/2019 22:20 14oC (57.2oF) 71%
SSE (1600)
3b (8kt)
11/12/2019 21:50 14oC (57.2oF) 71%
S (1700)
2b (5kt)
11/12/2019 21:20 15oC (59.0oF) 67%
S (1900)
3b (7kt)
11/12/2019 20:50 15oC (59.0oF) 67%
SSW (2000)
4b (14kt)
11/12/2019 20:20 14oC (57.2oF) 71%
S (1900)
3b (7kt)
11/12/2019 19:50 13oC (55.4oF) 87%
SSE (1600)
2b (6kt)
11/12/2019 19:20 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
2b (4kt)
11/12/2019 18:50 14oC (57.2oF) 81%
SSW (2000)
2b (4kt)
11/12/2019 18:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
11/12/2019 17:50 15oC (59.0oF) 76%
NW (3100)
2b (4kt)
11/12/2019 17:20 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
11/12/2019 16:50 16oC (60.8oF) 67%
S (1700)
3b (9kt)
11/12/2019 16:20 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
11/12/2019 15:50 17oC (62.6oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
11/12/2019 15:20 18oC (64.4oF) 59%
SW (2200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours