ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 18:20 26oC (78.8oF) 64%
WNW (2900)
2b (6kt)
18/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 64%
W (2800)
2b (5kt)
18/06/2019 17:20 26oC (78.8oF) 73%
WNW (2900)
2b (5kt)
18/06/2019 16:50 26oC (78.8oF) 73%
NW (3100)
2b (6kt)
18/06/2019 16:20 27oC (80.6oF) 69%
NW (3200)
3b (8kt)
18/06/2019 15:50 27oC (80.6oF) 69%
NW (3200)
3b (10kt)
18/06/2019 15:20 27oC (80.6oF) 64%
NW (3200)
4b (11kt)
18/06/2019 14:50 27oC (80.6oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
18/06/2019 14:20 28oC (82.4oF) 61%
NW (3100)
4b (12kt)
18/06/2019 13:50 28oC (82.4oF) 61%
WNW (3000)
4b (14kt)
18/06/2019 13:20 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (15kt)
18/06/2019 12:50 28oC (82.4oF) 65%
WNW (3000)
4b (15kt)
18/06/2019 12:20 28oC (82.4oF) 65%
NW (3100)
4b (15kt)
18/06/2019 11:50 28oC (82.4oF) 61%
NW (3200)
4b (13kt)
18/06/2019 11:20 28oC (82.4oF) 53%
NW (3200)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours