ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 00:20 19oC (66.2oF) 63%
NW (3100)
4b (13kt)
19/10/2021 23:50 19oC (66.2oF) 63%
NW (3100)
4b (12kt)
19/10/2021 23:20 19oC (66.2oF) 59%
NW (3100)
4b (12kt)
19/10/2021 22:50 19oC (66.2oF) 63%
NW (3200)
4b (11kt)
19/10/2021 22:20 19oC (66.2oF) 63%
NW (3200)
4b (12kt)
19/10/2021 21:50 19oC (66.2oF) 63%
NW (3100)
4b (11kt)
19/10/2021 21:20 19oC (66.2oF) 63%
NW (3200)
4b (12kt)
19/10/2021 20:50 19oC (66.2oF) 63%
NW (3200)
4b (12kt)
19/10/2021 20:20 18oC (64.4oF) 77%
NW (3200)
4b (14kt)
19/10/2021 19:50 18oC (64.4oF) 77%
NW (3100)
4b (12kt)
19/10/2021 19:20 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
4b (14kt)
19/10/2021 18:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
4b (13kt)
19/10/2021 18:20 19oC (66.2oF) 72%
NW (3100)
4b (13kt)
19/10/2021 17:50 19oC (66.2oF) 72%
NW (3200)
4b (12kt)
19/10/2021 17:20 19oC (66.2oF) 67%
NW (3100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours