ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/04/2020 09:50 15oC (59.0oF) 58%
NW (3100)
4b (16kt)
09/04/2020 09:20 15oC (59.0oF) 58%
NW (3100)
5b (17kt)
09/04/2020 08:50 15oC (59.0oF) 58%
NW (3100)
5b (17kt)
09/04/2020 08:20 15oC (59.0oF) 58%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 07:50 15oC (59.0oF) 58%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 07:20 14oC (57.2oF) 62%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 06:50 14oC (57.2oF) 62%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 06:20 14oC (57.2oF) 62%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 05:50 14oC (57.2oF) 62%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 05:20 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
4b (16kt)
09/04/2020 04:50 13oC (55.4oF) 62%
WNW (3000)
4b (14kt)
09/04/2020 04:20 13oC (55.4oF) 62%
WNW (3000)
4b (14kt)
09/04/2020 03:50 13oC (55.4oF) 62%
NW (3100)
4b (14kt)
09/04/2020 03:20 12oC (53.6oF) 76%
WNW (3000)
4b (15kt)
09/04/2020 02:50 12oC (53.6oF) 76%
NW (3100)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours