ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2020 18:50 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
5b (17kt)
19/01/2020 18:20 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3400)
4b (16kt)
19/01/2020 17:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3400)
4b (16kt)
19/01/2020 17:20 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3400)
4b (16kt)
19/01/2020 16:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3400)
4b (15kt)
19/01/2020 16:20 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3400)
4b (15kt)
19/01/2020 15:50 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
4b (15kt)
19/01/2020 15:20 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3400)
4b (13kt)
19/01/2020 14:50 12oC (53.6oF) 71%
NW (3200)
4b (12kt)
19/01/2020 14:20 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
5b (18kt)
19/01/2020 13:50 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3300)
4b (14kt)
19/01/2020 13:20 12oC (53.6oF) 71%
NNW (3400)
4b (14kt)
19/01/2020 12:50 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
4b (14kt)
19/01/2020 12:20 13oC (55.4oF) 71%
NNW (3300)
4b (15kt)
19/01/2020 11:50 13oC (55.4oF) 71%
NNW (3300)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours