ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2019 11:50 24oC (75.2oF) 73%
NE (0400)
2b (4kt)
19/10/2019 11:20 24oC (75.2oF) 68%
NE (0400)
2b (5kt)
19/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 68%
NNE (0300)
2b (4kt)
19/10/2019 10:20 23oC (73.4oF) 77%
NE (0400)
1b (3kt)
19/10/2019 09:50 23oC (73.4oF) 77%
E (0800)
1b (3kt)
19/10/2019 09:20 22oC (71.6oF) 77%
SSE (1500)
1b (3kt)
19/10/2019 08:50 22oC (71.6oF) 82%
E (0900)
2b (6kt)
19/10/2019 08:20 22oC (71.6oF) 88%
E (0800)
1b (3kt)
19/10/2019 07:50 21oC (69.8oF) 93% CALM
19/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 77%
S (1700)
2b (4kt)
19/10/2019 06:50 21oC (69.8oF) 88%
S (1700)
1b (3kt)
19/10/2019 06:20 21oC (69.8oF) 82%
SSE (1600)
2b (6kt)
19/10/2019 05:50 20oC (68.0oF) 88%
S (1700)
2b (6kt)
19/10/2019 05:20 20oC (68.0oF) 82%
S (1900)
2b (4kt)
19/10/2019 04:50 20oC (68.0oF) 82%
S (1900)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours