ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/04/2020 10:20 14oC (57.2oF) 58%
WNW (3000)
3b (8kt)
09/04/2020 09:50 14oC (57.2oF) 58%
WNW (3000)
4b (11kt)
09/04/2020 09:20 14oC (57.2oF) 66%
NW (3100)
4b (11kt)
09/04/2020 08:50 14oC (57.2oF) 62%
NNW (3300)
3b (7kt)
09/04/2020 08:20 14oC (57.2oF) 62%
NNW (3300)
3b (8kt)
09/04/2020 07:50 14oC (57.2oF) 62%
WNW (2900)
3b (8kt)
09/04/2020 07:20 13oC (55.4oF) 71%
WNW (2900)
3b (7kt)
09/04/2020 06:50 12oC (53.6oF) 66%
WNW (3000)
3b (7kt)
09/04/2020 06:20 12oC (53.6oF) 57%
WNW (3000)
3b (8kt)
09/04/2020 05:50 12oC (53.6oF) 57%
NW (3100)
2b (4kt)
09/04/2020 05:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
09/04/2020 04:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
09/04/2020 04:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
09/04/2020 03:50 10oC (50.0oF) 76% CALM
09/04/2020 03:20 10oC (50.0oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours