ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2019 11:50 24oC (75.2oF) 73%
ESE (1100)
3b (8kt)
19/10/2019 11:20 25oC (77.0oF) 68%
ENE (0700)
2b (6kt)
19/10/2019 10:50 24oC (75.2oF) 73%
E (0800)
2b (6kt)
19/10/2019 10:20 24oC (75.2oF) 73%
E (0900)
2b (5kt)
19/10/2019 09:50 24oC (75.2oF) 73%
E (1000)
3b (7kt)
19/10/2019 09:20 24oC (75.2oF) 73%
E (0900)
2b (5kt)
19/10/2019 08:50 24oC (75.2oF) 73%
ESE (1100)
2b (6kt)
19/10/2019 08:20 24oC (75.2oF) 73%
E (0800)
2b (6kt)
19/10/2019 07:50 23oC (73.4oF) 77%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/10/2019 07:20 22oC (71.6oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
19/10/2019 06:50 22oC (71.6oF) 77%
ESE (1200)
2b (4kt)
19/10/2019 06:20 21oC (69.8oF) 77%
SE (1300)
2b (4kt)
19/10/2019 05:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
19/10/2019 05:20 19oC (66.2oF) 87% CALM
19/10/2019 04:50 18oC (64.4oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours