ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/12/2019 22:20 11oC (51.8oF) 93%
WNW (2900)
2b (6kt)
11/12/2019 21:50 11oC (51.8oF) 93%
NW (3100)
2b (6kt)
11/12/2019 21:20 11oC (51.8oF) 93%
W (2600)
2b (6kt)
11/12/2019 20:50 11oC (51.8oF) 93%
ESE (1200)
2b (6kt)
11/12/2019 20:20 12oC (53.6oF) 93%
SE (1400)
2b (6kt)
11/12/2019 19:50 12oC (53.6oF) 93%
SSE (1600)
3b (10kt)
11/12/2019 19:20 12oC (53.6oF) 93%
SE (1400)
2b (4kt)
11/12/2019 18:50 12oC (53.6oF) 93%
S (1800)
2b (6kt)
11/12/2019 18:20 12oC (53.6oF) 93%
S (1700)
2b (6kt)
11/12/2019 17:50 12oC (53.6oF) 93%
NE (0500)
2b (6kt)
11/12/2019 17:20 12oC (53.6oF) 93% CALM
11/12/2019 16:50 12oC (53.6oF) 93% CALM
11/12/2019 16:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
11/12/2019 15:50 12oC (53.6oF) 93%
SSE (1500)
2b (6kt)
11/12/2019 15:20 12oC (53.6oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours