ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/08/2019 00:50 22oC (71.6oF) 88% CALM
18/08/2019 00:20 23oC (73.4oF) 88% CALM
17/08/2019 23:50 23oC (73.4oF) 88% CALM
17/08/2019 23:20 23oC (73.4oF) 88% CALM
17/08/2019 22:50 23oC (73.4oF) 88% CALM
17/08/2019 22:20 23oC (73.4oF) 88% CALM
17/08/2019 21:50 24oC (75.2oF) 83% CALM
17/08/2019 21:20 24oC (75.2oF) 83% CALM
17/08/2019 20:50 24oC (75.2oF) 83% CALM
17/08/2019 20:20 24oC (75.2oF) 83% CALM
17/08/2019 19:50 24oC (75.2oF) 83%
E (0800)
1b (3kt)
17/08/2019 19:20 24oC (75.2oF) 88%
E (0800)
2b (4kt)
17/08/2019 18:50 25oC (77.0oF) 83%
E (0800)
2b (5kt)
17/08/2019 18:20 25oC (77.0oF) 83%
ESE (1100)
2b (5kt)
17/08/2019 17:50 25oC (77.0oF) 83%
ESE (1200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours