ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 00:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
19/10/2021 23:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
19/10/2021 23:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 22:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 22:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 21:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 21:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 20:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
19/10/2021 20:20 16oC (60.8oF) 82% CALM
19/10/2021 19:50 16oC (60.8oF) 82% CALM
19/10/2021 19:20 16oC (60.8oF) 82% CALM
19/10/2021 18:50 16oC (60.8oF) 82% CALM
19/10/2021 18:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
19/10/2021 17:50 17oC (62.6oF) 77%
N (3600)
2b (4kt)
19/10/2021 17:20 17oC (62.6oF) 82%
NE (0400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours