ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/01/2020 18:50 10oC (50.0oF) 81%
N (3600)
2b (4kt)
19/01/2020 18:20 10oC (50.0oF) 87%
N (0100)
2b (4kt)
19/01/2020 17:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
19/01/2020 17:20 10oC (50.0oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
19/01/2020 16:50 10oC (50.0oF) 87% CALM
19/01/2020 16:20 10oC (50.0oF) 81% CALM
19/01/2020 15:50 10oC (50.0oF) 81% CALM
19/01/2020 15:20 11oC (51.8oF) 81%
NW (3200)
2b (4kt)
19/01/2020 14:50 11oC (51.8oF) 81%
NW (3100)
2b (4kt)
19/01/2020 14:20 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/01/2020 13:50 12oC (53.6oF) 81%
NNW (3400)
2b (5kt)
19/01/2020 13:20 13oC (55.4oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
19/01/2020 12:50 13oC (55.4oF) 66%
NW (3100)
2b (6kt)
19/01/2020 12:20 13oC (55.4oF) 66%
NNW (3300)
2b (5kt)
19/01/2020 11:50 13oC (55.4oF) 66%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours