ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/01/2020 02:50 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 02:20 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 01:50 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
27/01/2020 01:20 9oC (48.2oF) 81% CALM
27/01/2020 00:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
27/01/2020 00:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
26/01/2020 23:50 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2020 23:20 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 22:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
26/01/2020 21:50 8oC (46.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2020 21:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 20:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 20:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 19:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 19:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours