ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 11:20 33oC (91.4oF) 37%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/08/2019 10:50 33oC (91.4oF) 40%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/08/2019 10:20 32oC (89.6oF) 42%
WSW (2500)
3b (10kt)
23/08/2019 09:50 32oC (89.6oF) 48%
WSW (2500)
3b (8kt)
23/08/2019 09:20 31oC (87.8oF) 58%
WSW (2500)
3b (8kt)
23/08/2019 08:50 30oC (86.0oF) 61%
WSW (2500)
3b (9kt)
23/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 54%
W (2600)
3b (7kt)
23/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 51%
W (2700)
2b (6kt)
23/08/2019 07:20 29oC (84.2oF) 54%
W (2700)
2b (5kt)
23/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 54%
W (2800)
2b (4kt)
23/08/2019 06:20 28oC (82.4oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
23/08/2019 05:50 27oC (80.6oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
23/08/2019 05:20 26oC (78.8oF) 64% CALM
23/08/2019 04:50 25oC (77.0oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
23/08/2019 04:20 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours