ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 00:50 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
1b (3kt)
20/10/2021 00:20 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
1b (1kt)
19/10/2021 23:50 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
1b (2kt)
19/10/2021 23:20 11oC (51.8oF) 93%
E (0800)
2b (4kt)
19/10/2021 22:50 11oC (51.8oF) 93%
E (0800)
1b (3kt)
19/10/2021 22:20 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
1b (3kt)
19/10/2021 21:50 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/10/2021 21:20 12oC (53.6oF) 93%
E (0900)
2b (5kt)
19/10/2021 20:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/10/2021 20:20 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
19/10/2021 19:50 12oC (53.6oF) 93%
ESE (1100)
2b (4kt)
19/10/2021 19:20 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1200)
2b (5kt)
19/10/2021 18:50 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/10/2021 18:20 14oC (57.2oF) 87%
E (1000)
2b (5kt)
19/10/2021 17:50 15oC (59.0oF) 82%
E (1000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours