ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
14/12/2019 08:20 13oC (55.4oF) 87%
E (1000)
2b (5kt)
14/12/2019 07:50 13oC (55.4oF) 87%
E (1000)
2b (5kt)
14/12/2019 07:20 12oC (53.6oF) 93%
E (1000)
2b (6kt)
14/12/2019 06:50 11oC (51.8oF) 93%
E (1000)
2b (5kt)
14/12/2019 06:20 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
14/12/2019 05:50 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1200)
3b (7kt)
14/12/2019 05:20 12oC (53.6oF) 87%
SE (1300)
3b (9kt)
14/12/2019 04:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
14/12/2019 04:20 12oC (53.6oF) 87%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/12/2019 03:50 12oC (53.6oF) 87%
SE (1300)
3b (7kt)
14/12/2019 03:20 12oC (53.6oF) 81%
ESE (1200)
3b (8kt)
14/12/2019 02:50 12oC (53.6oF) 81%
SE (1300)
2b (6kt)
14/12/2019 02:20 12oC (53.6oF) 81%
ESE (1200)
2b (6kt)
14/12/2019 01:50 12oC (53.6oF) 81%
ESE (1200)
3b (8kt)
14/12/2019 01:20 12oC (53.6oF) 76%
ESE (1200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours