ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/04/2020 18:20 11oC (51.8oF) 66%
ESE (1200)
2b (5kt)
08/04/2020 17:50 13oC (55.4oF) 54%
ESE (1200)
2b (4kt)
08/04/2020 17:20 13oC (55.4oF) 58% /// ///
08/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 50% /// ///
08/04/2020 16:20 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
08/04/2020 15:50 17oC (62.6oF) 47% VARIABLE 1b (3kt)
08/04/2020 15:20 18oC (64.4oF) 44%
W (2600)
2b (6kt)
08/04/2020 14:50 18oC (64.4oF) 44%
W (2600)
3b (8kt)
08/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 47%
W (2600)
3b (8kt)
08/04/2020 13:50 18oC (64.4oF) 44%
W (2700)
3b (9kt)
08/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 47%
W (2600)
3b (8kt)
08/04/2020 12:50 17oC (62.6oF) 44%
W (2600)
3b (8kt)
08/04/2020 12:20 17oC (62.6oF) 47%
W (2700)
3b (8kt)
08/04/2020 11:50 17oC (62.6oF) 44%
W (2700)
3b (8kt)
08/04/2020 11:20 16oC (60.8oF) 41%
W (2600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours