ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2019 22:30 15oC (59.0oF) 35% CALM
17/10/2019 22:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
17/10/2019 21:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
17/10/2019 21:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
17/10/2019 20:30 16oC (60.8oF) 33% CALM
17/10/2019 20:00 16oC (60.8oF) 33% CALM
17/10/2019 19:30 16oC (60.8oF) 33% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2019 19:00 17oC (62.6oF) 31% CALM
17/10/2019 18:30 18oC (64.4oF) 29% CALM
17/10/2019 18:00 18oC (64.4oF) 29% CALM
17/10/2019 17:30 19oC (66.2oF) 27% CALM
17/10/2019 17:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
17/10/2019 16:30 19oC (66.2oF) 27% CALM
17/10/2019 16:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
17/10/2019 15:30 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours