ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/07/2019 05:00 25oC (77.0oF) 18%
N (3500)
3b (8kt)
20/07/2019 04:30 24oC (75.2oF) 20%
NNW (3400)
2b (5kt)
20/07/2019 04:00 24oC (75.2oF) 20%
NNW (3300)
2b (5kt)
20/07/2019 03:30 23oC (73.4oF) 21%
NW (3200)
1b (3kt)
20/07/2019 03:00 22oC (71.6oF) 22%
NNW (3300)
2b (4kt)
20/07/2019 02:30 23oC (73.4oF) 21%
NW (3200)
2b (6kt)
20/07/2019 01:30 24oC (75.2oF) 20%
NNW (3400)
2b (4kt)
20/07/2019 00:30 24oC (75.2oF) 100%
NNW (3300)
3b (8kt)
20/07/2019 00:00 25oC (77.0oF) 94%
NNW (3400)
3b (7kt)
19/07/2019 23:30 24oC (75.2oF) 94%
N (3500)
2b (5kt)
19/07/2019 23:00 25oC (77.0oF) 94%
NNW (3300)
2b (5kt)
19/07/2019 22:30 25oC (77.0oF) 94%
NNW (3400)
2b (5kt)
19/07/2019 22:00 24oC (75.2oF) 100%
NNW (3300)
1b (3kt)
19/07/2019 21:30 22oC (71.6oF) 22% VARIABLE 1b (2kt)
19/07/2019 21:00 21oC (69.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours