ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/10/2019 11:00 23oC (73.4oF) 68%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/10/2019 10:30 23oC (73.4oF) 73%
NNE (0200)
2b (6kt)
19/10/2019 09:30 23oC (73.4oF) 73%
NNE (0200)
3b (8kt)
19/10/2019 09:00 22oC (71.6oF) 77%
NNE (0200)
3b (7kt)
19/10/2019 08:00 22oC (71.6oF) 72%
NNE (0200)
2b (5kt)
19/10/2019 07:30 22oC (71.6oF) 72%
N (0100)
1b (3kt)
19/10/2019 07:00 22oC (71.6oF) 72%
N (0100)
2b (4kt)
19/10/2019 06:00 21oC (69.8oF) 77% CALM
19/10/2019 05:30 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2019 05:00 20oC (68.0oF) 77%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/10/2019 04:30 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2019 04:00 20oC (68.0oF) 77%
NNW (3400)
1b (3kt)
19/10/2019 03:30 20oC (68.0oF) 77%
NNW (3400)
2b (4kt)
19/10/2019 02:30 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2019 02:00 20oC (68.0oF) 77% CALM

Station Observations for the last 24 hours