ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2020 10:00 26oC (78.8oF) 73%
S (1700)
5b (21kt)
18/09/2020 09:30 26oC (78.8oF) 73%
SSE (1600)
6b (22kt)
18/09/2020 09:00 26oC (78.8oF) 73%
S (1700)
5b (18kt)
18/09/2020 08:30 26oC (78.8oF) 78%
SSE (1600)
6b (22kt)
18/09/2020 08:00 26oC (78.8oF) 83%
SSE (1600)
6b (22kt)
18/09/2020 07:30 26oC (78.8oF) 83%
SSE (1600)
5b (20kt)
18/09/2020 07:00 26oC (78.8oF) 83%
SSE (1600)
5b (19kt)
18/09/2020 06:30 25oC (77.0oF) 88%
SSE (1600)
5b (20kt)
18/09/2020 06:00 25oC (77.0oF) 94%
SSE (1600)
4b (14kt)
18/09/2020 05:30 25oC (77.0oF) 94%
SSE (1600)
5b (17kt)
18/09/2020 05:00 25oC (77.0oF) 94%
SSE (1600)
5b (19kt)
18/09/2020 04:30 25oC (77.0oF) 94%
SSE (1600)
5b (18kt)
18/09/2020 03:30 25oC (77.0oF) 88%
SSE (1600)
5b (20kt)
18/09/2020 03:00 25oC (77.0oF) 88%
SSE (1600)
4b (16kt)
18/09/2020 02:30 25oC (77.0oF) 94%
S (1700)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours