ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2020 08:30 20oC (68.0oF) 48%
ENE (0600)
1b (3kt)
26/05/2020 08:00 20oC (68.0oF) 48%
NE (0500)
2b (4kt)
26/05/2020 07:30 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 07:00 19oC (66.2oF) 51%
NNE (0300)
2b (6kt)
26/05/2020 06:30 18oC (64.4oF) 59%
NE (0400)
2b (4kt)
26/05/2020 06:00 18oC (64.4oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 05:30 17oC (62.6oF) 77% CALM
26/05/2020 04:30 16oC (60.8oF) 87% CALM
26/05/2020 04:00 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 03:30 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 03:00 15oC (59.0oF) 93% CALM
26/05/2020 02:30 15oC (59.0oF) 93% CALM
26/05/2020 01:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 01:00 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 00:00 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours