ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/07/2019 14:30 30oC (86.0oF) 26%
SE (1300)
1b (3kt)
18/07/2019 14:00 30oC (86.0oF) 28%
SSE (1500)
2b (5kt)
18/07/2019 13:30 29oC (84.2oF) 30%
S (1700)
2b (5kt)
18/07/2019 13:00 29oC (84.2oF) 30%
S (1900)
2b (4kt)
18/07/2019 12:30 30oC (86.0oF) 26%
NNE (0200)
2b (5kt)
18/07/2019 12:00 29oC (84.2oF) 28% VARIABLE 1b (2kt)
18/07/2019 11:30 30oC (86.0oF) 26%
NE (0400)
2b (4kt)
18/07/2019 11:00 32oC (89.6oF) 21%
NE (0400)
2b (5kt)
18/07/2019 10:30 31oC (87.8oF) 23%
N (3600)
2b (4kt)
18/07/2019 10:00 30oC (86.0oF) 24%
NE (0400)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
18/07/2019 09:30 32oC (89.6oF) 21%
NNE (0300)
2b (5kt)
18/07/2019 09:00 31oC (87.8oF) 26%
NNE (0200)
2b (4kt)
18/07/2019 08:30 29oC (84.2oF) 30%
NE (0400)
2b (5kt)
18/07/2019 08:00 29oC (84.2oF) 30%
NE (0400)
2b (6kt)
18/07/2019 07:30 29oC (84.2oF) 30%
N (3600)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours