ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/04/2020 20:20 13oC (55.4oF) 37%
NW (3100)
2b (4kt)
09/04/2020 19:50 14oC (57.2oF) 32%
NNW (3400)
2b (5kt)
09/04/2020 19:20 15oC (59.0oF) 30%
NNW (3400)
3b (7kt)
09/04/2020 18:50 15oC (59.0oF) 28%
N (3600)
3b (9kt)
09/04/2020 18:20 14oC (57.2oF) 30%
NE (0400)
3b (7kt)
09/04/2020 17:50 14oC (57.2oF) 28%
NNE (0300)
4b (13kt)
09/04/2020 17:20 15oC (59.0oF) 26%
NNE (0300)
4b (12kt)
09/04/2020 16:50 15oC (59.0oF) 24%
NNE (0200)
4b (16kt)
09/04/2020 16:20 16oC (60.8oF) 23%
N (0100)
4b (14kt)
09/04/2020 15:50 16oC (60.8oF) 24%
NNE (0200)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
09/04/2020 15:20 17oC (62.6oF) 20%
N (0100)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
09/04/2020 14:50 17oC (62.6oF) 20%
NNE (0200)
5b (19kt)
09/04/2020 14:20 17oC (62.6oF) 25%
NNE (0300)
6b (23kt)
09/04/2020 13:50 17oC (62.6oF) 23%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (21ktG31kt)
09/04/2020 13:20 17oC (62.6oF) 25%
NE (0400)
6b GUSTS 8b (25ktG35kt)

Station Observations for the last 24 hours