ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/06/2019 18:50 26oC (78.8oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
18/06/2019 18:20 25oC (77.0oF) 46% VARIABLE 1b (1kt)
18/06/2019 17:50 26oC (78.8oF) 43%
NNW (3300)
1b (3kt)
18/06/2019 17:20 27oC (80.6oF) 41% CALM
18/06/2019 16:50 28oC (82.4oF) 36% VARIABLE 1b (2kt)
18/06/2019 16:20 28oC (82.4oF) 36%
NNE (0200)
2b (4kt)
18/06/2019 15:50 28oC (82.4oF) 36% VARIABLE 1b (3kt)
18/06/2019 15:20 29oC (84.2oF) 36%
NE (0400)
2b (5kt)
18/06/2019 14:50 28oC (82.4oF) 41%
N (0100)
2b (4kt)
18/06/2019 14:20 28oC (82.4oF) 44%
NE (0500)
2b (4kt)
18/06/2019 13:50 27oC (80.6oF) 47%
ENE (0600)
2b (5kt)
18/06/2019 13:20 27oC (80.6oF) 44%
ENE (0600)
2b (5kt)
18/06/2019 12:50 27oC (80.6oF) 47%
ENE (0600)
3b (9kt)
18/06/2019 12:20 28oC (82.4oF) 44%
ENE (0700)
3b (10kt)
18/06/2019 11:50 29oC (84.2oF) 41%
ENE (0700)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours