ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/01/2020 13:20 16oC (60.8oF) 41%
W (2800)
2b (5kt)
28/01/2020 12:50 16oC (60.8oF) 41%
W (2800)
3b (7kt)
28/01/2020 12:20 17oC (62.6oF) 38%
W (2800)
2b (6kt)
28/01/2020 11:50 16oC (60.8oF) 41%
WSW (2500)
3b (7kt)
28/01/2020 11:20 16oC (60.8oF) 44%
WNW (2900)
2b (6kt)
28/01/2020 10:50 16oC (60.8oF) 41%
W (2700)
3b (7kt)
28/01/2020 10:20 16oC (60.8oF) 41%
W (2700)
3b (9kt)
28/01/2020 09:50 15oC (59.0oF) 44%
W (2800)
3b (8kt)
28/01/2020 09:20 15oC (59.0oF) 44%
W (2600)
3b (8kt)
28/01/2020 08:50 14oC (57.2oF) 50%
SW (2300)
2b (5kt)
28/01/2020 08:20 14oC (57.2oF) 54%
SW (2300)
3b (7kt)
28/01/2020 07:50 13oC (55.4oF) 62%
S (1800)
1b (3kt)
28/01/2020 07:20 12oC (53.6oF) 61% CALM
28/01/2020 06:50 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
28/01/2020 06:20 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours