ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/08/2019 11:20 33oC (91.4oF) 27%
N (3600)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
23/08/2019 10:50 33oC (91.4oF) 27%
N (0100)
6b (22kt)
23/08/2019 10:20 33oC (91.4oF) 27%
NNE (0200)
6b (22kt)
23/08/2019 09:50 32oC (89.6oF) 28%
NNE (0200)
6b (23kt)
23/08/2019 09:20 32oC (89.6oF) 30%
N (3600)
5b (20kt)
23/08/2019 08:50 31oC (87.8oF) 32%
N (0100)
5b (20kt)
23/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 34%
N (0100)
5b GUSTS 7b (21ktG32kt)
23/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 34%
N (0100)
5b GUSTS 7b (21ktG32kt)
23/08/2019 07:20 30oC (86.0oF) 34%
N (0100)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
23/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 34%
N (0100)
6b GUSTS 8b (24ktG37kt)
23/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 34%
N (0100)
6b GUSTS 7b (22ktG33kt)
23/08/2019 05:50 29oC (84.2oF) 32%
N (0100)
5b (21kt)
23/08/2019 05:20 28oC (82.4oF) 36%
N (0100)
5b (18kt)
23/08/2019 04:50 28oC (82.4oF) 36%
N (3600)
5b (17kt)
23/08/2019 04:20 28oC (82.4oF) 34%
N (3600)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours