ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/10/2021 00:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
3b (8kt)
20/10/2021 00:20 15oC (59.0oF) 58%
N (3500)
2b (5kt)
19/10/2021 23:50 15oC (59.0oF) 58% VARIABLE 1b (2kt)
19/10/2021 23:20 15oC (59.0oF) 58%
N (3500)
2b (4kt)
19/10/2021 22:50 15oC (59.0oF) 62%
N (3500)
2b (5kt)
19/10/2021 22:20 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3400)
2b (5kt)
19/10/2021 21:50 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (6kt)
19/10/2021 21:20 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (6kt)
19/10/2021 20:50 15oC (59.0oF) 67%
NW (3200)
2b (5kt)
19/10/2021 20:20 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
2b (6kt)
19/10/2021 19:50 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)
19/10/2021 19:20 16oC (60.8oF) 58%
NW (3200)
2b (5kt)
19/10/2021 18:50 16oC (60.8oF) 58%
NNW (3300)
2b (4kt)
19/10/2021 18:20 16oC (60.8oF) 62%
NNW (3400)
2b (5kt)
19/10/2021 17:50 16oC (60.8oF) 62%
NNW (3400)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours