ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2021 17:50 17oC (62.6oF) 67%
NNE (0300)
4b (12kt)
23/04/2021 17:20 17oC (62.6oF) 67%
NNE (0300)
3b (9kt)
23/04/2021 16:50 18oC (64.4oF) 63%
ENE (0600)
3b (7kt)
23/04/2021 16:20 19oC (66.2oF) 39%
ENE (0600)
2b (6kt)
23/04/2021 15:50 19oC (66.2oF) 34%
E (0800)
2b (6kt)
23/04/2021 15:20 19oC (66.2oF) 45%
E (0900)
3b (8kt)
23/04/2021 14:50 19oC (66.2oF) 59%
E (0800)
3b (8kt)
23/04/2021 14:20 21oC (69.8oF) 45%
ENE (0600)
3b (9kt)
23/04/2021 13:50 21oC (69.8oF) 45%
ENE (0700)
3b (9kt)
23/04/2021 13:20 22oC (71.6oF) 37%
NE (0500)
3b (10kt)
23/04/2021 12:50 22oC (71.6oF) 45%
E (0800)
3b (8kt)
23/04/2021 12:20 23oC (73.4oF) 30%
E (1000)
3b (8kt)
23/04/2021 11:50 22oC (71.6oF) 42%
ENE (0600)
3b (8kt)
23/04/2021 11:20 23oC (73.4oF) 35%
ESE (1100)
3b (8kt)
23/04/2021 10:50 23oC (73.4oF) 43%
E (0900)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours