ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 14:20 29oC (84.2oF) 32%
N (3500)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
15/09/2019 13:50 29oC (84.2oF) 32%
N (3600)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
15/09/2019 13:20 30oC (86.0oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG25kt)
15/09/2019 12:50 30oC (86.0oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
15/09/2019 12:20 30oC (86.0oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 6b (13ktG25kt)
15/09/2019 11:50 30oC (86.0oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 7b (14ktG28kt)
15/09/2019 11:20 30oC (86.0oF) 30%
N (0100)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
15/09/2019 10:50 30oC (86.0oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 7b (14ktG29kt)
15/09/2019 10:20 30oC (86.0oF) 28%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
15/09/2019 09:50 29oC (84.2oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
15/09/2019 09:20 29oC (84.2oF) 30%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
15/09/2019 08:50 29oC (84.2oF) 28%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
15/09/2019 08:20 29oC (84.2oF) 28%
N (3600)
5b GUSTS 7b (17ktG33kt)
15/09/2019 07:50 28oC (82.4oF) 27%
N (3600)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
15/09/2019 07:20 28oC (82.4oF) 27%
N (3500)
4b GUSTS 6b (12ktG26kt)

Station Observations for the last 24 hours