ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 231700Z 2318/2418 VRB03KT 7000 SCT007 BKN030 PROB30 2318/2320 4000 BR TEMPO 2320/2418 5000 RA PROB40 TEMPO 2321/2418 3000 SHRA FEW010 FEW020TCU BKN025 PROB30 TEMPO 2403/2418 2000 TSRA FEW008 FEW018CB BKN025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES