ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 060320Z VRB01KT 9999 FEW025 19/14 Q1008 RMK FEW100 SCT180 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 060300Z AUTO 25007KT 9999 SCT016 BKN040 BKN060 11/10Q1002 NOSIG=