Εικόνα Radar: 16.08.2019 21:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-09 11:00