Εικόνα Radar: 19.07.2019 08:45 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-07-19 08:45