Εικόνα Radar: 15.09.2019 13:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-09-15 13:00