Εικόνα Radar: 19.09.2021 12:30 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2021-09-19 12:30