Δελτίο Θαλασσών για τον Καιρό και τη Ναυτιλία

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 / 1600 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 13-07-20/09 UTC
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1002 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΚΑΙ 1004 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1022 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 16 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΜΠΟΥΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΕΛΙΤΑ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΗΡΕΜΗ Η ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΙΔΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3
Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η
5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.30 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 34.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η
7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.30 5 Η 6. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.30 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 27.30 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5
Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.00 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6
Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6
ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.40 ΒΟΡΕΙΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4
Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
24.00 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.20 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.20 4 Η 5 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.20 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 5
Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ