Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.20 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 26.20 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ