Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ

ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ