ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η ΕΜΥ, μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας έχουν αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης», της Πράξης «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

Στο έργο περιλαμβάνεται η επέκταση και η αναβάθμιση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών παρατήρησης με την προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόματων Μετεωρολογικών Συστημάτων επιφανείας και ανώτερης ατμόσφαιρας καθώς και η δημιουργία σύγχρονης διαδικτυακής πύλης με την αναβάθμιση του Κεντρικού Μηχανογραφικού Συστήματος της ΕΜΥ.

Η ΕΜΥ με την υλοποίηση του έργου, επιδιώκει την αναβάθμιση της παρεχόμενης μετεωρολογικής ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλήθος μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων.

Ωφελούμενοι θα είναι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την μετεωρολογική πληροφορία, πολίτες που έχουν ανάγκη την γνώση της για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους, κρατικοί φορείς και υπηρεσίες που έχουν ως αποστολή τους τη μετεωρολογική υποστήριξη τομέων (π.χ αεροναυτιλία), καθώς και φορείς που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο πατήστε εδώ:

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης», του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - Κ.Τ.Π. Α.Ε. (ktpae.gr)